สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ลานรอบองค์พระฯ ภายในพื้นที่พุทธมณฑล

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
สำนักงานเลขานุการกรม โดยนายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ลานรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และบ่อน้ำพุ ภายในพื้นที่พุทธมณฑล โดยได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา และทำความสะอาด ลานรอบองค์พระฯ เพื่อต้อนรับผู้มาใช้บริการ อาคารสถานที่ ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ภายในพุทธมณฑล ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,141