วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้ามาดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด –๑๙ ในพื้นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เข้ามาดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด –๑๙  ในพื้นที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๑ หลังที่ ๒ และ เรือนแถวบ้านพักเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,201