การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การนับคะแนนจากบัตรโหวตลงคะแนนสำหรับการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประชุมคณะกรรมการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรโครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,141