สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งชาติ รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อถวายให้วัดที่ขาดแคลนสำหรับใช้ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
บริษัท พนาวรรณ49 จำกัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยคุณอังคณา พัดฉวีวรรณ กรรมการ ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 50 ชุด เพื่อถวายให้วัดที่ขาดแคลนสำหรับใช้ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
โดยมีนายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,141