สำนักงานเลขานุการกรมขอแสดงความยินดีกับ นายจิตต์ อ่อนปุย ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "พุทธาคุณากร" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานเลขานุการกรม) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,442