การประชุมผู้บริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมผู้บริหารส่วนกลางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ในสังกัด ได้ให้ความร่วมมือเข้าประชุมด้วยพร้อมเพรียงกัน
ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,425