ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) องค์กรคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ด้านการเสียสละอุทิศตนต่อราชการ การประชุมคณะกรรมการร่างประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การจับสลากเลือกห้องพัก เพื่อเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวลา ๐๙.๓๐ น.

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,274