โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทอำนวยการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทอำนวยการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม นางสาวชุติญา แก้วมณี และนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้าราชการอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ผู้เข้าร่วมอบรม พบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน/สำนัก /กอง/กลุ่มขึ้นตรง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) 

ในการนี้นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม เป็นตัวแทนนำคณะผู้เข้าร่วมอบรม พบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตามกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,406