การประชุมคณะกรรมการร่างประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการร่างประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณ์การขอดู และขอสำเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 123,201